Sandviken

Midroc Electro AB
Box 501
811 25 Sandviken

Besök: Jansasgatan 8, 811 39 Sandviken
Tel: 010-470 75 00
Fax: 026-25 66 17

Kontakt

Midroc Electro Gruppen AB

VD
Karl-Ivar Jönsson, 010- 470 77 77

Midroc Electro AB

Division Nord

Jonas Björk, 010-470 75 77

Stora Projekt Nord
Patrik Mattson, 010-470 75 60

Elprojektering
Leif Jäderberg, 010-470 77 62
 
Industri Södra Norrland, Elverkstaden
Jonas Lööf, 010-470 76 01
 
Marknad
Ola Jonsson, 010-470 77 51
 
Service
Niklas Blixt, 010-470 77 75