Kundanpassade säkerhetslösningar

Midroc Electro levererar kundanpassade helhetslösningar inom säkerhet. Våra uppdrag omfattar förstudier, konstruktion, installation, service och underhåll av säkerhetslösningar så som larm, brandskydd, övervakningslösningar som CCTV och passerkort.

Tillsammans med våra kunder strävar vi efter optimala ekonomiska och effektiva lösningar. Vi är certifierade av Svenska Brand & Säkerhets Certifiering AB för brand- och inbrottslarm.

 • Brandlarm

  Midroc Electro är godkänd anläggarfirma för brandlarm enligt SBF1008-1 och SSF 1015.

 • Funktionsavtal

  Midroc Electro erbjuder funktionsavtal för passerkontroll, inbrottslarm, övervaknings-TV, fastighetsstyrnings- och överordnade larmpresenta-tionssystem.

 • Inbrottslarm

  Midroc Electro är godkänd anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015, larmklass 3, Certifikat nummer 02-780.

 • Passerkontroll

  Vi levererar kompletta system för tillträdeskontroll inklusive elektrisk låsning.